Консультація спеціаліста

Запросити консультацію спеціаліста

Дякуемо за звернення

 • Главная
 • |
 • База знань
 • |
 • Енергоменеджемент та енергомоделювання - ефективні інструменти економії при будівництві
Енергоменеджемент та енергомоделювання - ефективні інструменти економії при будівництві

Енергетичний менеджмент – це управлінська та технічна діяльність персоналу об’єкту господарювання, що направлена на раціональне та ефективне використання паливно енергетичних ресурсів. Для забезпечення цих принципів на об’єктах господарювання створюється система енергетичного менеджменту.

Система енергетичного менеджменту – це комплекс організаційних, технічних засобів і програмного забезпечення, що в сукупності дозволяють керувати енергетичними ресурсами об’єкту господарювання. Також служба енергетичного менеджменту зв’язує об’єкт господарювання з різними інспекціями, що проводять контроль за ефективним використанням енергоресурсів.

Під час впровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту органи впровадження систем енергетичного менеджменту керуються у своїй роботі:

 • ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) “системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання”;
 • ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) “системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту”, в тому числі під час прийняття рішень про розширення цілей та завдань систем енергетичного менеджменту понад обсяги.

 

Система енергетичного менеджменту, яка діє відповідно до вимог ISO 50001, як і більшість міжнародних стандартів менеджменту ґрунтується на методології, відомої як «цикл постійного поліпшення» «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) – «Плануй – Роби – Перевіряй – Дій» або «цикл Демінга»:

 

Порівняння концепцій традиційного енергетичного управління організації та енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001:

ТРАДИЦІЙНЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Обов’язкова діяльність, обумовлена вимогами законодавства (державного енергетичного контролю).Ініціативна і добровільна у своїй основі діяльність, обумовлена рішеннями керівництва підприємства і в більшості випадків є додатковою до вимог законодавства.
 

Відсутність на об’єкті чітко сформульованих, взаємозалежних і документованих енергозберігаючої політики, цілей і задач. Практична відсутність цілей, пов’язаних з процесами послідовного покращення.

В основі менеджменту лежать чітко сформульовані, взаємозалежні і документовані політика, цілі і задачі. Встановлено чітку вимогу на постійно покращення показників енергоефективності.
Перевага зовнішніх нормативів енергоспоживання.Перевага внутрішніх, самостійно встановлених об’єктом нормативів енергоспоживання.
 

Планування економії енергоресурсів для окремого підрозділа, як правило, є економічно неефективним для об’єкту цвілому

Менеджмент безпосередньо взаємопов’язаний з можливістю одержання значних прямих і, головним чином, непрямих економічних ефектів (наприклад, при інвестиціях у виробництво).
 

В основному здійснюється відповідальними фахівцями. Керівництво об’єкта і персонал вцілому, як правило, не приймають активної участі.

Істотний результат можливо отримати тільки при умові активної свідомої участі керівництва об’єкта і персоналу в цілому.
 

Здійснюється суворо в рамках посадових обов’язків і інструкцій.

Значною мірою визначається ініціативою й особистою зацікавленістю енергоменеджера і персоналу в результатах діяльності.
 

Організація діяльності практично не міняється і не удосконалюється в часі

Діяльність систематично коригується, доповнюється і вдосконалюється з року в рік
 

Пріоритет для окремих високовитратних заходів і дій.

Пріоритет для численних безвитратних і маловитратних заходів і дій.
 

Практична неприступність планів і результатів діяльності для більшості зовнішніх зацікавлених осіб і сторін.

Постійна активна демонстрація планів і результатів діяльності всім зацікавленим особам і сторонам.
Зневага негативними результатами діяльності. Острах і замовчування негативних результатів.Цінність негативних результатів. Відкрита демонстрація окремих негативних результатів діяльності нарівні з позитивними результатами.
Відсутність будь-якої зовнішньої незалежної оцінки (енергоаудита) організації діяльності і досягнутих результатів.Енергоаудит (оцінка організації діяльності і досягнутих результатів третьою стороною) є невід’ємною складовою частиною будь-якої системи енергетичного менеджменту
 

Відносна легкість імітації і фальсифікації ефективної діяльності в області формального енергетичного управління.

Практична недоцільність імітації і фальсифікації ефективної діяльності в сфері енергетичного менеджменту.

 

Енергетичне моделювання будівлі (BEMbuilding energy modeling) – це новітній інструмент для проектування високо ефективних будівель. ВЕМ дозволяє проводити прогнозування роботи інженерних систем майбутніх будівель та виконувати аналіз існуючих. ВЕМ це шлях до побудови ефективних будівель.

ВЕМ – це програмний продукт, який заснований на фізичних законах та формулах для моделювання використання енергії в будівлі. Програма ВЕМ в якості вхідних даних бере геометрію будівлі, відомості про будівельні матеріали, характеристики інженерних систем, графік роботи будівлі та інші. В програмі міститься дані про погоду з багатьох точок світу. Ці дані були сформовані за допомогою вимірювання низки параметрів кожні 15 хвилин впродовж 30 років. Програма поєднує дані про будівлю та кліматичні умови, та створює енергетичну модель будівлі. Дана енергетична модель дає змогу точно спрогнозувати та оптимізувати використання енергетичних ресурсів.

Переваги від використання BEM:

 • Можливість оптимізації архітектурних та інженерних рішень;
 • Аналіз роботи інженерних систем;
 • Можливість порівняння декількох варіантів конфігурацій об’єкту;
 • Створення чіткого розуміння майбутніх енергетичних витрат об’єкту;
 • Висока точність прогнозування параметрів.
Збірка актуальних Законів України, стандартів та норм з енергоефективності. Обирайте та завантажуйте необхідну інформацію.
2022-07-09 11:57:13
Блочно-модульні котельні - це окремі автономні транспортабельні установки або блоки установок, які укомплектовані всім необхідним опалювальним обладнанням.
2022-07-12 18:12:04