Консультация специалиста

Запросить консультацию специалиста и демонстрацию платформы

Спасибо За обращение

Зелена сертифікація будівництва
Цілі зеленого будівництва

• Забезпечення мінімального впливу на навколишнє середовище;
• Мінімізація споживання ресурсів (вода, енергія, матеріали) протягом усього життєвого циклу будівлі;
• Зниження оподаткування (отримання податкових пільг) за використання ефективних енергозберігаючих технологій;
Види сертифікації
Маємо досвід та висококваліфікованих спеціалістів у данному напрямку. Компанія Advansys Group здатна організувати та супроводжувати роботи по міжнародним стандартам сертифікації будівництва Leed, Breeam, DGNB.
1. Leed (USA): LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – це американська рейтингова система сертифікації для енергоефективних та екологічно чистих об’єктів нерухомості. Має першість у збереженні енергії та екологічному проектуванні
2. Breeam (UK): Breeam New Construction: BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – це метод оцінки екологічної ефективності об’єктів, що сприяє поліпшенню їх експлуатаційних характеристик. Така система є більш гнучкою у вимогах до сертифікації
3. Breeam In-Use: BREEAM In-Use — це метод екологічної оцінки будівель, що експлуатуються, яка виконується за наступними категоріями: енергія, транспорт, вода, матеріали, відходи, землекористування та екологія, забруднення, здоров'я, управління.
4. DGNB: (Germany): - Система DGNB базується на трьох основних факторах. Вони відрізняють підхід від інших систем сертифікації на ринку:
• Оцінка життєвого циклу
• Цілісний підхід
• Акцент на роботі
Переваги сертифікації для будівель

• Рейтинг нерухомості;
• Зниження експлуатаційних затрат орієнтовно на 35-40%;
• Збільшення капіталізації об’єкту орієнтовно на 10%;
• Конкурентно - спроможність на ринку нерухомості;
• Відповідність потребам міжнародних орендаторів;
Послуги з сертифікації від Advansys Group
Advansys Group, може взяти на себе основні важливі етапи робіт по сертифікації:
• - Створення енергетичної моделі будівлі з проведенням технічного аудиту «коміссінга» будівлі по стандарту ASHARE.
• - Розробка рекомендацій щодо внесення змін до проекту для зниження енергоспоживання;
• - Розробка рекомендацій щодо оптимізації інженерного обладнання;
• - Систематичний контроль якості будівельних робіт і монтажу обладнання;
• - Збір інформації, підтверджуючих даних для сертифікації, акти, огляд, протоколи, фотографії і т.д .;
• - Підготовка звітів на 2 мовах; (І Англ).
• - Проходження двох експертиз (аудитів)
а) експертиза на стадії проектування.
б) Експертиза на стадії будівництва і здача об'єкта в експлуатацію, експлуатація протягом 7-12 місяців. (Збір вихідних даних, робота з GBCI
• - підготовка відповідей, обґрунтування прийнятих рішень, переклад док на англ. Відправка документів, отримання сертифікату).