Консультація спеціаліста

Запросити консультацію спеціаліста

Дякуемо за звернення

Енергоменеджемент та енергомоделювання – ефективні інструменти економії при будівництві

October 24, 2022

Енергетичний менеджмент – це управлінська та технічна діяльність персоналу об’єкту господарювання, що направлена на раціональне та ефективне використання паливно енергетичних ресурсів. Для забезпечення цих принципів на об’єктах господарювання створюється система енергетичного менеджменту.

Система енергетичного менеджменту – це комплекс організаційних, технічних засобів і програмного забезпечення, що в сукупності дозволяють керувати енергетичними ресурсами об’єкту господарювання. Також служба енергетичного менеджменту зв’язує об’єкт господарювання з різними інспекціями, що проводять контроль за ефективним використанням енергоресурсів.

Під час впровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту органи впровадження систем енергетичного менеджменту керуються у своїй роботі:

 

Система енергетичного менеджменту, яка діє відповідно до вимог ISO 50001, як і більшість міжнародних стандартів менеджменту ґрунтується на методології, відомої як «цикл постійного поліпшення» «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) – «Плануй – Роби – Перевіряй – Дій» або «цикл Демінга»:

 

Порівняння концепцій традиційного енергетичного управління організації та енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001:

ТРАДИЦІЙНЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Обов’язкова діяльність, обумовлена вимогами законодавства (державного енергетичного контролю).Ініціативна і добровільна у своїй основі діяльність, обумовлена рішеннями керівництва підприємства і в більшості випадків є додатковою до вимог законодавства.
Відсутність на об’єкті чітко сформульованих, взаємозалежних і документованих енергозберігаючої політики, цілей і задач. Практична відсутність цілей, пов’язаних з процесами послідовного покращення.В основі менеджменту лежать чітко сформульовані, взаємозалежні і документовані політика, цілі і задачі. Встановлено чітку вимогу на постійно покращення показників енергоефективності.
Перевага зовнішніх нормативів енергоспоживання.Перевага внутрішніх, самостійно встановлених об’єктом нормативів енергоспоживання.
Планування економії енергоресурсів для окремого підрозділа, як правило, є економічно неефективним для об’єкту цвіломуМенеджмент безпосередньо взаємопов’язаний з можливістю одержання значних прямих і, головним чином, непрямих економічних ефектів (наприклад, при інвестиціях у виробництво).
В основному здійснюється відповідальними фахівцями. Керівництво об’єкта і персонал вцілому, як правило, не приймають активної участі.Істотний результат можливо отримати тільки при умові активної свідомої участі керівництва об’єкта і персоналу в цілому.
Здійснюється суворо в рамках посадових обов’язків і інструкцій.Значною мірою визначається ініціативою й особистою зацікавленістю енергоменеджера і персоналу в результатах діяльності.
Організація діяльності практично не міняється і не удосконалюється в часіДіяльність систематично коригується, доповнюється і вдосконалюється з року в рік
Пріоритет для окремих високовитратних заходів і дій.Пріоритет для численних безвитратних і маловитратних заходів і дій.
Практична неприступність планів і результатів діяльності для більшості зовнішніх зацікавлених осіб і сторін.Постійна активна демонстрація планів і результатів діяльності всім зацікавленим особам і сторонам.
Зневага негативними результатами діяльності. Острах і замовчування негативних результатів.Цінність негативних результатів. Відкрита демонстрація окремих негативних результатів діяльності нарівні з позитивними результатами.
Відсутність будь-якої зовнішньої незалежної оцінки (енергоаудита) організації діяльності і досягнутих результатів.Енергоаудит (оцінка організації діяльності і досягнутих результатів третьою стороною) є невід’ємною складовою частиною будь-якої системи енергетичного менеджменту.
Відносна легкість імітації і фальсифікації ефективної діяльності в області формального енергетичного управління.Практична недоцільність імітації і фальсифікації ефективної діяльності в сфері енергетичного менеджменту.

 

Енергетичне моделювання будівлі (BEMbuilding energy modeling) – це новітній інструмент для проектування високо ефективних будівель. ВЕМ дозволяє проводити прогнозування роботи інженерних систем майбутніх будівель та виконувати аналіз існуючих. ВЕМ це шлях до побудови ефективних будівель.

ВЕМ – це програмний продукт, який заснований на фізичних законах та формулах для моделювання використання енергії в будівлі. Програма ВЕМ в якості вхідних даних бере геометрію будівлі, відомості про будівельні матеріали, характеристики інженерних систем, графік роботи будівлі та інші. В програмі міститься дані про погоду з багатьох точок світу. Ці дані були сформовані за допомогою вимірювання низки параметрів кожні 15 хвилин впродовж 30 років. Програма поєднує дані про будівлю та кліматичні умови, та створює енергетичну модель будівлі. Дана енергетична модель дає змогу точно спрогнозувати та оптимізувати використання енергетичних ресурсів.

Переваги від використання BEM:

Індивідуальний тепловий пункт

September 16, 2022

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) – комплекс пристроїв, що складається з елементів, які забезпечують приєднання системи опалення та гарячого водопостачання до централізованої теплової мережі. Основними елементами ІТП є: теплообмінники, насоси, клапани, датчики, контролери, блоки управління і запірно-регулююча арматура.

Одночасно з ІТП в будівлях встановлюються вузли обліку теплової енергії, що дозволяють відслідковувати реально спожиту у будівлі кількість тепла на опалення, гаряче водопостачання або вентиляцію. Споживачеві це дає можливість проводити розрахунки з теплопостачальною організацією за показаннями лічильника, що, в с свою чергу, підштовхує до раціонального використання енергоресурсів шляхом модернізації своїх систем.

Переваги застосування:

 1. Економія до 15% тепла при модернізації теплових пунктів з морально застарілими приладами автоматики та контролю за рахунок:
 1. При заміні елеваторних вузлів сучасний контролер ІТП регулює температуру подачі теплоносія строго в залежності від температури зовнішнього повітря.

Як практикувалось в попередні часи в перехідний період року тепломережа продукувала теплоносій завищеної температури, що приводило до перегріву приміщень і, як наслідок, непродуктивних втрат тепла. Економія, пов’язана з такою заміною елеваторних вузлів на теплові пункти, в річному виразі – до 4% тепла.

 1. Додатково до 2 раз зменшити втрати в теплових мережах при переході з 4-трубної системи теплопостачання на 2-трубну з приготуванням гарячої води в теплообміннику гарячого водопостачання ІТП. В кількісному виразі економія втрат залежить від довжини теплових мереж між ІТП та джерелом тепла (в середньому – до 15%).
 2. Регулятори перепаду тиску, встановлені в ІТП, в автоматичному режимі балансують витрати теплоносія між ІТП одного мікрорайону (ІТП котельні), що економить електричну енергію на перекачку теплоносія циркуляційними насосами котельні до 30%.
 3. Сучасні більш надійні комплектуючі теплопункту, що не потребують постійного обслуговування , насичення конструкції ІТП приладами контролю, датчиками та реле дозволяють перевести обслуговування в режим моніторингу кваліфікованим інженерно-технічним персоналом, втрати від швидкого зносу обладнання зменшуються на 30%.

Об’єднання ІТП системою керування та моніторингу Scada дозволяє відмовитись від затрат на чергові та контрольно-обслуговувальні підрозділи теплопостачальних організацій.

Модульні котельні

July 12, 2022

Блочно-модульні котельні – це окремі автономні транспортабельні установки або блоки установок, які укомплектовані всім необхідним опалювальним обладнанням. Їх можуть встановлювати окремо, можуть прилаштовувати. Використовують для опалення та гарячого водопостачання різних об’єктів. Це промислові та офісні будівлі, виробничі споруди, складські приміщення, приватні будинки.

У модульних котельних використовують газові, твердопаливні котли та пелетні котли різної потужності. Вони разом з іншим обладнанням і автоматикою розміщуються в контейнері, який можна легко переміщати, транспортувати і підключати до різних систем опалення. Корпус контейнера блочно-модульної системи металевий, цілісний, а також він утеплений та пожежобезпечний.

Блочно-модульні котельні-високоавтоматизовані, вони здатні забезпечити постійну роботу для всього обладнання і не вимагають присутності людей. Автоматика таких блоків створює умови для роботи котлів в потрібному режимі температур, на нього впливають погодні умови. Модульний блок обладнаний спеціальними системами безпеки, які здатні запобігти аварійним ситуаціям.

Модульні котельні мають компактні розміри, що дає можливість транспортувати їх різними способами. Блочно-модульні котельні покупець отримує у зібраному вигляді. Що стосується необхідних додаткових робіт, до них можна віднести: підключення до системи опалення, монтаж димоходу і підключення електроенергії. Це значно знижує витрати на обігрів будь-якої будівлі. Серед покупців міст України, більш затребуваними є модульні системи з твердопаливними котлами та пелетними котлами. Їх замовляють і купують значно більше в порівнянні з газовими. В якості твердого палива використовують дрова, вугілля, тирса, пелети, брикети. І це не дивно, так як дане біопаливо має невисоку вартість, що в кінцевому підсумку значно зменшує витрати на опалення.

В залежності від використовуваного палива блочно-модульні котельні поділяються на:

Переваги блочно-модульних котелень:

Закони, стандарти та норми з енергоефективності

July 9, 2022

Закони України про Енергоефективність

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про енергетичну ефективність (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2022, № 2, ст.8). Завантажити
 2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29 січня 2020 р. № 88-р Київ – Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та затвердження Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії. Завантажити
 3. Проект наказу Мінрегіону “Про затвердження Вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії” 30.12.2020. Завантажити
 4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту наказу Міністерства розвитку громад та територій України«Про встановлення вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії». Завантажити
 5. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України “ВИМОГИ до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії”. Завантажити

 

Українські норми енергоефетивності

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ – Енергоефективність будівель – ВПЛИВ АВТОМАТИЗАЦІЇ, МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЛЯМИ (EN 15232:2007, IDT) ДСТУ Б EN 15232:2011 Мінрегіон України 2012 Завантажити
 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ – РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЯКОСТІ ПОВІТРЯ, ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ, ОСВІТЛЕННЯ ТА АКУСТИКИ (EN 15251:2007, IDT) ДСТУ Б EN 15251:2011 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2012 Завантажити
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ – СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ – Вимоги та настанова щодо використання ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) ДП “УкрНДНЦ” 2020 Завантажити
 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ – СИСТЕМИ ТЕЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ – Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні положення (EN 15316-1:2007, IDT) ДСТУ Б EN 15316-1:2011 Мінрегіон України 2012 Завантажити
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ – СИСТЕМИ ТЕЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ – Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення в системі опалення (EN 15316-2-3:2007, IDT) ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011 Мінрегіон України 2012 Завантажити
 6. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ – ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ – Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки (EN 15603:2008, IDT) ДСТУ Б EN 15603:2013 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2014 Завантажити
 7. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ – ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ – ДБН В.2.5-67:2013 Мінрегіон України 2013 Завантажити
 8. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ – ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ – ДБН В.2.6-31:2016 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2017 Завантажити

Системи освітлення об’єктів нерухомості

July 2, 2022

Освітлення будь-якого об’єкта носить як естетичний так і практичний характер. Світло може додати привабливості будь-якому дизайну, адже гра світла і тіней можуть змусити об’єкт виглядати набагато вигідніше і цікавіше.
Крім естетичного ефекту, освітлення може безпосередньо впливати на поведінку людей. Один тип освітлення може сприяти підвищенню продуктивності роботи, наприклад співробітників офісних приміщень. Тоді як інший, навпаки діяти заспокійливо і розслабляючи, наприклад для СПА та ресторанів. Саме тому важливо з великою відповідальністю ставитися до підбору світлотехнічних рішень, підбираючи саме ті, які максимально підходять під конкретний об’єкт або конкретне завдання.

Системи безпеки

July 1, 2022

Система забезпечення безпеки — це комплекс техніко-апаратних засобів, здатних запобігти виникненню небезпечних ситуацій, своєчасно повідомити обслуговуючий персонал про джерело небезпеки. Комплексні системи безпеки створюють комфортні умови роботи та життєдіяльності людини, повністю виключаючи чи знижуючи можливість виникнення небезпечних ситуацій.

• Система відеоспостереження.
• Система контролю доступу.
• Охоронна сигналізація.

Системи IT та мультимедіа

June 29, 2022

У сучасних реаліях окремої уваги заслуговує мережева інфраструктура та її наповнення. Інформаційні технології за їх нинішнього рівня проникнення в наше повсякденне життя давно стали невід’ємною складовою будь-якого бізнесу, крім того, далеко не найменш витратною. IT складова будь-якого бізнесу з кожним днем ​​стає дедалі технологічнішим. Активне мережеве обладнання та обладнання архітектури уніфікованих комунікацій стали невід’ємною частиною офісу, без яких функціонування бізнесу неможливе. Сьогодні це розподільні мережі, системи обробки та зберігання даних, системи резервування, бездротові мережі, системи відеоконференцзв’язку та системи для забезпечення спільної роботи. Мультимедіатехнології у свою чергу є ефективним інструментом маркетингу, який дозволяє досягти успіху набагато швидше.
Обслуговування мереж потребує високої кваліфікації персоналу та як наслідок високих витрат на їх утримання та регулярне навчання. На сьогоднішній момент перед керівництвом будь-якого рівня постає питання про оптимізацію витрат та зниження витрат на підтримку непрофільних завдань бізнесу. Аутсорсинг послуг з обслуговування та підтримки ІТ-інфраструктури, і покликаний вирішити завдання зниження витрат на вашій ІТ компанії. Легко оцінити переваги від використання зовнішньої компанії для вирішення завдань IT наочно поглянувши на статті витрат, які характерні для власного IT-відділу:

• Бюджет заробітних плат IT-відділу та пов’язаних з цим податкових відрахувань.
• Бюджет регулярного профільного навчання працівників.
• Медичне страхування, відрядження та пов’язані з ними витрати.
• Офісний простір та робоче місце співробітників, які опосередковано впливають на успішність бізнесу.

Системи альтернативної енергетики

June 28, 2022

В наші дні нераціональне використання і безконтрольний видобуток енергоресурсив призводять до їх виснаження і позначаються на екології. У той же час, розвиток технологій роблять напрям альтернативної енергетики все ефективніше і вигідніше. Так, зелена енергетика стає природним складовим інженерного комплексу сучасного об’єкта. А інвестиції в альтернативну енергетику є вигідним капіталовкладенням, виводячи об’єкт з пасиву в актив, що приносить постійний пасивний дохід.

Система автоматизації та диспетчеризації – ефективно працюючий об’єкт!

June 27, 2022

Функцію автоматизації та диспетчеризації дуже складно переоцінити, адже від правильного налаштування даної системи залежатиме наскільки ефективно працюватиме об’єкт загалом. Саме ця система відповідає за збалансовану роботу всіх інженерних систем об’єкта. Своєчасне реагування системи на зміну внутрішнього або зовнішнього навколишнього середовища дає змогу економити до 50% на експлуатаційних витратах об’єкта. Крім того, контроль та моніторинг роботи систем є запорукою довговічної роботи всіх механізмів комплексу.

• Управління та моніторинг припливно-витяжної вентиляції
• Управління та моніторинг загазованості
• Управління та моніторинг електроживлення
• Управління освітленням (внутрішнє, зовнішнє, аварійне)
• Система автоматизації димовидалення
• Моніторинг системи пожежогасіння
• Моніторинг системи пожежогасіння
• Управління та моніторинг теплопункту.

“Інтелектуальна будівля” за рахунок уніфікації та побудови єдиного середовища обміну даними дозволяє скоротити експлуатаційні витрати, підвищити надійність функціонування інженерних систем будівлі, знизити кількість обладнання, що застосовується.

Cистема електроживлення

June 24, 2022