Консультація спеціаліста

Запросити консультацію спеціаліста

Дякуемо за звернення

  • Главная
  • |
  • Новини
  • |
  • Енергозбереження при розробці систем вентиляції. Рекуператори.
Енергозбереження при розробці систем вентиляції. Рекуператори.

Вентиляція є обов’язковим елементом комплексу інженерії на об’єктах комерційної нерухомості всіх типів. Проектування системи необхідне на виробничих підприємствах, станціях технічного обслуговування, закладах громадського харчування, офісних приміщеннях, торгівельно-розважальних центрах та ін. Припливно-витяжні системи забезпечують необхідний повітрообмін (згідно розрахунків по ДБН та інших критеріях), видалення шкідливих речовин до оптимального чи допустимого рівня гранично-допустимих концентрацій, здоровий мікроклімат в робочій зоні та громадських закладах, що в свою чергу завжди веде до підвищення продуктивності праці та приємній атмосфері всередині закладу.

При проектуванні систем вентиляції надзвичайно важливим є критерій енергоефективності. Великі об’єми внутрішнього повітря видаляються з приміщення та замінюються великими об’ємами зовнішнього свіжого повітря. Якщо висвітлити даний процес зі сторони енергобалансу будівлі, це означає, що просто колосальні величини теплової енергії разом з нагрітим чи охолодженим (влітку) повітрям попросту викидаються на вулицю. Уже давно відомо, що основними споживачами електроенергії у всьому світі є будівлі, які споживають найбільше всього електроенергії в порівнянні з іншими  секторами в  розвинених економіках. Основна частка електроенергії використовується на опалення та кондиціонування, нагрів та охолодження припливного повітря. Саме тому, питання енергоефективності в системах вентиляції стоїть чи не на першому місці в потенціалі енергозбереження загалом. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) – американська спілка інженерів по опаленню охолодженню та кондиціонуванню повітря, що була створена ще в 1894 році та налічує вже більше 50 тис. членів по всьому світу, інтенсивно працює в цьому напрямку. У Європі в 1958 році була створена асоціація Eurovent (European Association of Air Handling and Refrigerating Equipment Manufacturers, Європейська асоціація виробників повітрооброблюючого і холодильного обладнання), починаючи з 1993 року активно займається програмами сертифікації обладнання, яке повинне відповідати енергоефективним критеріям. Які заходи та яке обладнання потрібне для забезпечення енергоефективності вентиляційного обладнання?

Серед всіх норм, правил та способів підвищення енергоефективності системи вентиляції найбільш вагомий вклад будуть давати теплоутилізатори, ще їх називають «рекуператорами». Рекуператор –  теплообмінник поверхневого типу, який використовує теплоту із стороннього джерела (wik.). Такий механізм дозволяє відбирати тепло від витяжного повітря, що викидається на вулицю та передавати його (тепло) до припливного повітря, що постачається всередину приміщення. В цьому і полягає суть енергозбереження системи вентиляції, адже енергія на нагрів чи охолодження повітря не витрачається марно. Ефективність рекуператора залежить від його типу, матеріалів з яких він зроблений, правильного його розрахунку та експлуатації. Вимірюється за допомогою коефіцієнта корисної дії (ККД) в процентному співвідношенні.

На сьогоднішній день у припливно-витяжних вентиляційних установках в основному  використовуються рекуператори пластинчастого та роторного типу. В системах де потрібно повністю відокремити припливний та витяжний потоки (технологічні процеси на виробництвах та ін.) застосовуються рекуператори з проміжним теплоносієм.

Пластинчасті рекуператори

Суть процесу рекуперації (передачі тепла) в такому рекуператорі полягає в проходженні витяжного та припливного повітря через пластини, що утворюють між собою канали. Ці пластини нагріваються чи охолоджуються та віддають свою енергію припливному повітрю. Такі рекуператори є простими в збірці та монтажі, мають невисоку ціну, тому здобули найбільшого поширення. Але ефективність такого рекуператора в основному не є високою (30%-60%) та залежить від матеріалу самих пластин і режиму роботи. Найбільша ефективність досягається при перехресному потоці повітря та мідними пластинами всередині.

На сьогоднішній день перспективною розробкою в цьому напрямку є ентальпійні рекуператори, де завдяки використанню спеціального матеріалу (целюлоза, різного роду мембрани) рекуператора припливне повітря охолоджується і осушується влітку, а також нагрівається і зволожується взимку за рахунок витяжного повітря. Такі рекуператори беруть участь не тільки в тепловому, а й вологісному обміні з додатковою утилізацією тепла за рахунок конденсації.

Роторні рекуператори.

Принцип дії роторного рекуператора полягає в проходженні повітря  через робоче колесо, що обертається та при цьому відбирає і тут же віддає тепло від витяжного до припливного потоку. Такі рекуператори відрізняються більшою ефективністю порівняно з пластинчастими. Роторні рекуператори від всесвітньо відомого виробника Klingenburg показують ефективність до 90%, але мають більш складну конструкцію та вимагають більшої кваліфікації від інженерів при виборі та підбору даного типу рекуператора. Попри те що роторні теплоутилізатори потребують більшої суми початкових капіталовкладень в систему вентиляції, такі інвестиції швидко виправдовуються, адже мають короткий термін окупності в перерахунку на вартість тепла та енергії, яку дозволяють зекономити.

 

Гліколеві рекуператори

Так ще називають рекуператори з проміжним теплоносієм – розчином етиленгліколю, який протікає від теплообмінника у витяжному каналі до теплообмінника у припливному каналі та віддає утилізоване тепло чи холод. Такі типи рекуператорів мають високу вартість, але відрізняються від інших однією суттєвою перевагою – дають можливість повністю відокремити витяжний та припливний потоки та рознести їх в просторі. Така система часто використовується на виробничих підприємствах, де при технологічних процесах можуть виділятися шкідливі речовини і запахи, попадання яких в свіже припливне повітря є недопустимим.

Як вже згадувалось, надійна та ефективна робота вентиляційної системи з високими показниками енергоефективності буде залежати не тільки від самого обладнання, а й від правильного підбору та проектування системи в цілому. Тому при необхідності влаштування системи вентиляції на вашому об’єкті завжди краще звернутися до професіоналів.

Дуже важливим моментом функціонування будь-якої будівлі, призначеного для використання груп людей є наявність ефективної системи кондиціонування і вентиляції. Хороша якість повітря і сприятливий мікроклімат безпосередньо впливає на ...
2016-06-24 15:11:54
Складний комплекс систем опалення, вентиляції та кондиціювання завжди вимагає від інженерів високої кваліфікації та відповідальності. Дані системи завжди розглядаються в комплексі через взаємозалежність їх вихідних параметрів при проектуванні. Що це означає?
2022-06-22 07:14:11